Auteur: Tomas Vanheste

Tomas Vanheste werd gebo­ren in Oostende en groei­de op in het Nederlandse Nijmegen. Woont in Gent. Hij heeft een van de scherp­ste pen­nen in de Vlaams-Nederlandse jour­na­lis­tiek. Werkte jaren als Europawatcher voor de onli­ne De Correspondent. Is thans adjunct-hoofd­re­dac­teur van Ons Erfdeel/De lage lan­den en schrijft voor De Groene Amsterdammer.

Alle artikels

Een schaamtevol verlangen een internationale Belg te zijn

Voorsmaak Vijf jaar geleden verhuisde journalist Tomas Vanheste vanuit Nederland naar België. Veertig jaar eerder had hij de omgekeerde beweging gemaakt. Hoe trof hij het land van zijn kindertijd bij de terugkeer aan? Daarover gaat dit scherpe getuigenis dat noch de [...]
Wilfried – De raconteur van België – Nummer 1