Auteur: Tomas Vanheste

Tomas Vanheste werd gebo­ren in Oostende en groei­de op in het Nederlandse Nijmegen. Woont in Gent. Hij heeft een van de scherp­ste pen­nen in de Vlaams-Nederlandse jour­na­lis­tiek. Werkte jaren als Europawatcher voor de onli­ne De Correspondent. Is thans adjunct-hoofd­re­dac­teur van Ons Erfdeel/De lage lan­den en schrijft voor De Groene Amsterdammer.

Alle artikels