Auteur: Pieter Willems

Art director

Oprichter en de helft van gra­fisch bureau Pjotr, gespe­ci­a­li­seerd in het maken van tijd­schrif­ten. Liefhebber van vreem­de muziek en wan­na­be jazzgitarist.