Auteur: Jeroen Janssen

Tekenaar, ver­ha­len­ver­tel­ler, en tra­ge jour­na­list. Publiceerde strips, grap­hic novels en gete­ken­de repor­ta­ges in boek­vorm en onli­ne. Recent ver­scheen Mijn kame­raad Che Guevara, over een oude Rwandees die met Guevara ten strij­de trok in Congo.