Auteur: Jens Meijen

Schrijver, jour­na­list, onder­zoe­ker. Doctoreert in de poli­tie­ke weten­schap­pen aan de KU Leuven, recen­seert voor Humo, publi­ceert bij De Bezige Bij. Won in 2020 de C. Buddingh’-prijs voor bes­te Nederlandstalige poë­zie­de­buut met Xenomorf.