Auteur: Jef De Temmerman

VERTALER

Vertaalt en schrijft. Zijn eer­ste tek­sten schreef hij voor de hip­hop­band Uberdope, een bezig­heid waar hij en de twee ande­re leden helaas mee wei­ge­ren te stop­pen. Werkt ook af en toe voor Fake Records. Onderschrijft het mot­to ‘neem spe­len seri­eus’. Steunbeer van Wilfried NL.