Auteur: Erin Scott

GRAFISCH ONTWERPER

Net afge­stu­deerd en het nieuw­ste lid van het Pjotr-team aka trai­teur van dienst. Met haar kook­kun­sten zet ze graag haar fami­lie en vrien­den in vuur en vlam. Amateurfotograaf.