Auteur: Debby Termonia

Haar por­tret­ten van per­soon­lijk­he­den uit de kunst, weten­schap en poli­tiek ver­schij­nen in Knack, Le Vif, Trends en De Tijd. Bereikte het hoog­te­punt van cool toen regis­seur David Lynch haar bij hem thuis, in Hollywood, ontving.